V

Van Ceulebroeck, N. (2011). De hangman: over jongeren in het straatbeeld. Brussel: Politeia

Van Dale. (1999). Groot Woordenboek der Nederlandse taal (13de herziene druk). Utrecht: Van Dale Lexicografie.

van Damme, C., Dubois, M., Paulissen, G. (1995). Bruggen. Openbaar kunstbezit in Vlaanderen. 33, 130-171

Van Damme, C. (1998). ‘Hedendaagse kunst en vandalisme.’ Gent: Academia Press.

Van Damme, C. (1998). ‘Hedendaagse kunst en vandalisme.’ Gent: Academia Press.

van Damme, C. (1996). Mythische sporen in de hedendaagse kunst. Gent: Academia Press.

Van de Hoorn, H. (2002). Graffiti: kunt of vandalisme: beleid gebaseerd op realisme. Pedagogiek in prakrijk magazine, 8, 30-31.

Van der Hoorn, H. (2002). Graffiti: kunst of vandalisme: beleid gebaseerd op realisme. Pedagogiek in praktijk magazine, 8, p30-31.

Van den Bedem, F.R.A, van den Heuvel, E.C., Schelling, H. & Schiewold, A. (1991). ‘Voorlichting over vandalisme doorgelicht: Evalutie-onderzoek van een grootschalige voorlichtingscampagne en studie naar (on)mogelijkheden van voorlichting’ Den Haag: WODC, Gouda Quint.

Van Den Berg, P. (1985). Figures and Policy in The Soviet System of Justice.

Vandenbossche, E. (2006) Rondhangende jongeren. Biedt netwerking een oplossing? Kortrijk: IPSOC.

Van den Bossche, S. (19 september 2015). Brutaal en zinloos geweld aan station Aalst (Nieuws- uitzending). Goeiedag.

Van den Heuvel, G.A.A.J.; Hendriks, M.; Van Dijk, A.G. (1993). Uitgaanscriminaliteit in Maastricht en Heerlen: integrale eindrapportage. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg. Faculteit der rechtsgeleerdheid.

Van der Knaap, L., Idrissi, F., & Bogaerts, S. (2010). Daders van huiselijk geweld. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

Van der Veen, H. & Bogaerts, S. (2010). Huiselijk geweld in Nederland: overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek (2007-2010). Den Haaf: Boom Juridische Uitgevers.

Vanderveen, G. & Jelsma, F. (2010). Graffiti in beeld eindrapportage. Universiteit Leiden: Leiden.

Vanderveen, G. & Jelsma, F. (2012) Kunst en/of criminaliteit: De ene graffiti is de andere niet. Tijdschrift voor Veiligheid, 3, 3-19.

Vanderveen, G., & Jelsma, F. (2012). Kunst en/of criminaliteit: De ene graffiti is de andere niet. Tijdschrift voor Veiligheid, 11, 3-19.

Vanderveen, G. & Koemans, M. (2012). Omgevingscriminologie 2.0. Criminologisch onderzoek in een virtuele omgeving. Tijdschrift voor criminologie, 373-387.

Van der Vliet, L.L., & CIV. (z.d.) De oorzaken van voetbalvandalisme en hooliganisme. Geraardpleegd op 9 december, van http://sport.infonu.nl/voetbal/32232-de-oorzaken-
van-voetbalvandalisme-en-hooliganisme.html

Van der Vliet, L.L., & CIV. (z.d.) De oorzaken van voetbalvandalisme en hooliganisme. Geraadpleegd op 14 december, van http://sport.infonu.nl/voetbal/32232-de-oorzaken-van-voetbalvandalisme-en-hooliganisme.html

Van der Voordt, T. (1987). Residential crime and environmental design. In Boelhouwer J. (red.), The Netherlands journal of housing and environmental research (pp. 5-27).

Van Dijk, B., van Soomeren, P. & Walop M. (1988). Vandalisme-preventie in de praktijk: resultaten en ervaringen in tien jaar bestuurlijke preventie Lelystad: Koninklijke Vermande BV.

Van Hees, (1988). Handleiding schadeafhandeling: handleiding voor schadeafhandeling in de Halt-procedure. Rotterdam: Halt Nederland.

Van Herck, A. (2015, November 26).Graffiti-vandalen Genk onder voorwaarden vrij. In Het journaal [Nieuwbericht]. Geraadpleegd op 7 december 2015, van http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.30874?video=1.1787766

Van Herck., A. (2013, mei 31). Kerk in Jeruzalem met graffite besmeurd. In Het journaal [Nieuwbericht]. Geraadpleegd op 7 december 2015, van http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/buitenland/1.1644528

Van Hevele, E. (2007). Graffiti als een scene. Leuven: Acco.

Vanhouche, W. & Vertommen, H. (1999) Assessing cognitive distortions in sex offenders: A review of commonly used versus recently developed instruments. Psychologica Belgica, 39, p163-187.

Van Hulle, S., & De Brul, T. (1999). Voetbalvandalisme en –hooliganisme. Torhout: KATHO-departement ReNo.

Van Hulle, S. (1999). Voetbalvandalisme en hooliganisme [Eindwerk]. Torhout: KATHO-departement ReNo

Van Loon, G. (2012). Archaelogical Three-Dimensional Recording and Reconstruction of Pharaonic and Christion features of the quarry complex.

Van Puyenbroeck, T. (15, 12, 2015). Dit is toch geen kattenkwaad meer. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via: http://academic.gopress.be

Van Roeyen, J. (1984). Agressie en vandalisme bij voetbalwedstrijden. Leuven.

Van Rooijen, M. (2001). Integratie is proces van jaren: preventie criminaliteit allochtone jongeren. Jeugd en co : voor professionals in de jeugdsector., 06 02 ; 24 – 27.van San, Marion. Liber amica/orum Christian Eliaerts.

Van Tongeren, P. (1996). Geweld. Wijsgerig perspectief op maatschappij en
wetenschap, 37,
36-55.

Van Welzenis, I. (1992). Fans of hooligans? Constructieve aanpak van voetbalgeweld en –vandalisme door Fan-Coaching. Leuven: Garant.

Vanacker, S. (2015, 28 november). Roeselare krijgt 20 nieuwe camera's. Het Laatste Nieuws, p. 44.

Vanhee, K. (vrijdag, december, 2015). Man trekt spoor van vernieling in centrum. Het
Nieuwsblad,
pagina 1.

Vanhoenacker, B.; Bosschaert, P. (2011). Op maat van de straat: naar een integrale
kijk op graffiti en street art.
Gent: Graffiti jeugddienst vzw.

Vanhoenacker, S. (2002). Geweld op school. [bachelorproef]. Torhout: KATHO
departement ReNo.

Vanlandschoot, A., Sitsen W., & Schoenmakers, Y. (2013, september 30). Pyromaan blijkt veelpleger: Hoe de pakkans van opzettelijke brandstichters vergroot kan worden. Geraardpleegd op 9 december 2015, van http://www.kennislink.nl/publicaties/pyromaan-blijkt-veelpleger

Vanlandschoot, R. (2008). Sluit ze op ..: jongeren in de criminaliteit 1400 tot nu. Leuven: Davidsfonds.

Vanslambrouck, S. (2008). Oudermishandeling: een vorm van intrafamiliaal geweld.
[bachelorproef]. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1984). In de vernieling: een onderzoek naar omvang, frequentie en kosten van vernieling van gemeentelijke eigendom. ’s-Gravenhage: Uitgeverij van de VNG.

Verheyen, K. (1996) Hooligans. Leuven: Davidsfonds

Verhoeven, J. (2008). Vandalisme- the coming out of the hotshots- beschrijvende analyse: daderprofielen van de daders van vernielingen in de region Zuid-Holland Zuid. Masterscriptie Criminologie: Erasmus Universiteit Rotterdam

Verstraete, B. (2009) Aanpak van ziekenhuiscriminaliteit, een integrale vergelijking tussen ziekenhuisstewards en de private veiligheid. Kortrijk: IPSOC.

Veenbaas, R. (1981) Moet ik soms mijn bek houden: jongerenopbouwwerk, een manier van werken met jongeren. 's-Gravenhage: VUGA

Veenbaas, R. (1990) Jongerenwerk op het platteland : de methodiek van het jongerenopbouwwerk toegepast op het platteland en kleinere steden tot 30.000 inwoners. Assen: Van Gorcum

Veenbaas, R. (2001) Hangplekken : een nieuwe rage?: handleiding voor jongerenontmoetingsplaatsen en jeugdbeleid. Amsterdam: VU uitgeverij

Veenbaas, R. (2006) Jongerenwerk: stand van zaken en perspectief. Amsterdam: SWP

Veenbaas, R.(2003). Jongerenwerker verdient respect en loonsverhoging. Tijdschrift Jeugd en co; voor professionals in de jeugdsector (01) 28-32

Venturesomeness (2015). Op Collins English dictionary. Geraadpleegd op 26 november 2015, van http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/venturesomeness

Verherstraten, H. (1989). Vandalisme. Mensen onderweg., Jrg. 91, nr. 1 ; p. 14-16

Verstraete, B. (2009). Aanpak van ziekenhuiscriminaliteit, een integrale vergelijking tussen ziekenhuisstewards en de private veiligheid. S.l.: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.

Verwers, C. & Boendermaker, L. (1995). Jongeren in de justitiële behandelinrichtingen. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 12, 533-545.

Verwers, C. & Boendermaker, L. (1996). Een veld in beeld: een beschrijving van het werk in de justitiële behandelinrichtingen. Arnhem: Gouda Quint.

Verwers, C. & Kruissink, M. (1989). Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme: eindrapport van een evaluatie-onderzoek naar Halt-projecten. Arnhem: Gouda Quint.

Verwers, C. & Kruissink, M. (2001). Het nieuwe jeugdstrafrecht: vijf jaar ervaring in de praktijk. ’s-Gravenhage: Ministerie van justitie.

Verwers, C. & Kruissink, M. (2002). Jeugdreclassering in de praktijk. Den Haag: Boom juridische uitgevers.

Verwers, C., Van der Laan, P.H. & Essers A.A.M. (1992). Moeilijk plaatsbare jongeren: een onderzoek naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. Arnhem: Gouda Quint.

Vettenbrug, N.; Elchardus, M.; Put, J.; Pleysier, S. (red.) (2013). De determinanten van
overlastperceptie bij verschillende etnische groepen.
Leuven: Acco.

Vitaro, F., Arseneault, L., & Tremblay, R. E. (1999). Impulsivity predicts problem gambling in low SES adolescent males. Addiction, 94, 565–575.

Vitaro, F., Brendgen, M., Girard, A. Boivin, M., Dionne, G., en Tremblay, R. (2015). The Expression of Genetic Risk for Aggressive and Non-aggressive Antisocial Behavior is Moderated by Peer Group Norms in Journal of Youth and Adolescence, 2015, Vol.44(7), pp.1379-1395.

Vives (prod.). (13 juni 2012). CAW Kortrijk – Waregem – Menen. Kortrijk: KATHO IPSOC.

Vleugels, B.(2011). Bachelorproef : jeugdcriminaliteit.

Völker, B.; Driessen, F. (g.d). Delinquent gedrag, netwerken en sociaal kapitaal: een netwerktheoretisch perspectief op criminaliteit van jongeren.

Volt. (2011). Minder "crapuul" aan de kust met de vip-patrouille ?

Vreysen, G. (1988). De opvang van slachtoffers van geweldsdelicten op de spoedgevallendienst van een groot ziekenhuis. Leuven: s.n.

VRT (Prod.). (2013). Streetart is a crime. Brussel: VRT.

VRT. (Prod.). (2013) Streetart is a crime. [Dvd-video] Brussel: VRT.

VTM (Prod.), & Ozgunes, F. (Rep.). (2009). Criminele kunst.

VTM. Telefacts crime. (Prod.&Reg.). (2009) Criminele kunst. [DVD-video] Brussel: Medialaan.

Vtm Telefacts Crime (2012). Russische hooligans, de schrik van het Europese voetbal (DVD). Vilvoorde: Telefacts.

Vynckier, G. (2012). Ervaring, beleving en coping van mid-adolescente slachtoffers van vermogens- en geweldsdelicten. Universiteit Gent.