T

Tanghe, F., Anckaert, I., Callens., R. (1999) PAV4: vandalisme. Harelbeke: Vrij Technisch Instituut Kortussen links en rechts.trijk-Harelbeke.

Taylor, E., Chadwick, O., Heptinstall, E., & Danckaerts, M. (1996). Hyperactivity and conduct problems as risk factors for adolescent development. Journal of American Academic Child Adolescent Psychiatry, 35, 1213–1226.

Telefacts Crime (Prod.). (2011). Veldslag na het voetbal (DVD-video). Vilvoorde: VTM

Ter Zake (2009). Jeugdwelzijnswerk: investeren in maatschappelijk kwetsbare jongeren.

TerZake : praktijkblad over lokaal beleid, inspraak en samenlevingsopbouw.

Thienpondt, C. (15, 12, 2015). Vandalen blazen brievenbus en parlefoon op aan slagerij. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via: http://academic.gopress.be

Thompson, K. et al. (2012) From broken windows to a renovated research agenda: A review of the literature on vandalism and graffiti in the rail industry. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 46, 1280-1290.

Tijdschrift voor criminologie.(2010). Criminaliteit, migratie en etniciteit.

Timmerman, K. & Dewaele, T. (2012). Strategisch veiligheids- en preventieplan (werkingsverslag). Brugge: Preventiedienst Brugge.

Tips voor de lokale veiligheid. Graffiti: een zaak van de gemeente (maart 2006). Veiligheids- en preventiebeleid federale regering, 8.

TK (2010/2011) Wijziging van het wetboek van strafrecht en het wetboek van stravordering in verband met de invoering van een rechterlijke vrijheidsbeperkende maatregel. Memorie van toelichting. Tweede kamer, vergaderjaar 2010/2011, 32551, nr.3

Trajectories (2015). In Psychologie Dictionary. Geraadpleegd op 26 november 2015, van http://psychologydictionary.org/trajectory/

Tremblay, R. (2010). Developmental origins of disruptive behaviour problems: the ‘original sin’ hypothesis, epigenetics and their consequences for prevention. In Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2010, Vol.51(4), pp.341-367.

Tremblay, R. (2013). Effects of juvenile court exposure on crime in young adulthood. In Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2013, Vol.54(3), pp.291-297.

Tremblay, R. E., Pihl, R. O., Vitaro, F., & Dobkin, P. L. (1994). Predicting early onset of male antisocial behavior from preschool behavior. Archives of General Psychiatry, 51, 732–739.

Tremblay, R. E. (2003). Why socialization fails: The case of chronic physical aggression. In B. B. Lahey, T. E. Moffitt, & A. Caspi (Eds.), Causes of conduct disorder and juvenile delinquency. New York, NY: The Guilford Press.

Troost, J., Gerritsen- Mulkes, I. & Witteveen, E. (2006). Maak seksuele intimidatie door bewoners bespreekbaar, Tijdschrift voor verzorgenden, 39, 26-29.

Trott, G. ; Friese, H. ; Wirth, S. (g.d). Utrecht: SWP.