Statistieken

Anniek
Er zijn geen specifieke statistieken te vinden over de term ‘vandalisme’. Ik heb wat verder gezocht en de term ‘criminaliteit’ gebruikt. Hierover vind je verschillende statistieken. Vooral op de websites van de politie en andere veiligheidsdiensten vind je statistieken over criminaliteit.
Ik heb de website www.lokalestatistieken.be geraadpleegd.
De statistiek gaat over diefstallen en afpersingen, misdrijven, … Het staat gerangschikt volgens jaar.

Delphine
Ik vond statistieken als ik het trefwoord criminaliteit intypte. De statistieken gaan over het totaal aantal misdrijven per jaar en per plaats in België.

Ik vond de statistieken op de site http://www.stat.policefederale.be.

Dennis
1) Een eerste statistiek die ik weet te vinden rond mijn thema betreft de recidivepercentages voor de totale groep brandstichters die in een onderzoek werden geïncludeerd. Deze statistiek kan je terugvinden in mijn basistekst betreffende het onderzoek rond ‘recidive bij brandstichters’.

2) Een tweede statistiek betref het slachtofferschap naar stedelijkheid. Deze statistiek heb ik weten te vinden op de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

3) Een derde statistiek brengt het slachtofferschap naar leeftijd in kaart. Ook deze statistiek heb ik gevonden op de site van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

4) Een vierde statistiek brengt het aantal geregistreerde verdachten, aandeel vrouwen en minderjarigen per jaar visueel in kaart. Alsook deze statistiek heb ik weten te vinden op de site van het Centraal Bureau voor Statistiek.

5) Een vijfde en laatste statistiek rond vandalisme die ik heb gevonden, brengt het slachtoffer zijn van een delict in het afgelopen jaar (2005-2007) in kaart. Deze statistiek heb ik gevonden op de officiële site van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Alle vijf de statistieken betreffen een beschrijvende statistiek en de verzamelde en valide gegevens werden gegoten in staafdiagrammen.

Eline
Ik heb drie statistieken omtrent het onderwerp vandalisme gevonden.
1) Cijfers agressie en vandalisme.
De cijfergegevens van deze statistiek gaan over gevallen van agressie en vandalisme op
de tram en op de bus. De cijfergegevens zijn in tabellen en in lijngrafieken terug te vinden.

2) Criminaliteitscijfers: meer drugs, minder vandalisme.
De cijfergegevens gaan over het aantal geregistreerde misdrijven van 2011 in het Brussels
Gewest. De cijfergegevens worden in een doorlopen tekst weergeven.

3) Criminaliteitscijfers politiezone westkust
De cijfersgaan over het totaal aantal gepleegde misdrijven. Er zijn ook nog cijfers te
vinden van de verschillende soorten misdrijven apart. De cijfergegevens worden in
tabellen weergeven.

Ellen
Ik heb meerdere grafieken rond vandalisme gevonden. Via deze site kunt u ze terugvinden: http://www.aginsurance.be/newsroom/fr/news/documents/fedpol_criminaliteitscijfers2012.pdf

Flore
De statistiek die ik gekozen heb komt van de site lokale statistieken. Hierbij heb ik gekozen voor criminaliteit in de verschillende provincies. Hierbij krijg ik verschillende geregistreerde cijfers te zien zoals: aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen, aantal geregistreerde misdrijven tegen de lichamelijke integriteit en aantal geregistreerde gewelddadige misdrijven tegen eigendom. Ik heb gekozen voor het aantal geregistreerde gewelddadige misdrijven tegen eigendom van het jaar 2013-2014.

Gaëlle
Ik tikte in google in: ‘statistieken vandalisme’. Ik kwam uit op een Word-bestand met als titel: ‘Cijfers agressie en vandalisme – Mobiel Vlaanderen’. De cijfers beschrijven het aantal vandalisme incidenten van 2002 tot en met 2005 in Vlaanderen.

Jana
Ik vond statistieken als ik statistieken vandalisme intypte op Google. In de statistieken vind je cijfers vanaf jaar 2000 tot 2014 terug. Je kan kiezen om welk soort misdrijf het gaat per jaar per plaats in België. Ik koos voor Graffiti van het jaar 2011 tot 2014 in West- Vlaanderen ->vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede).

Dit is de bron waarop de statistiek terugvond:
Federale Politie. (2015). Statistieken van Graffiti per Jaar en per Plaats. Geraadpleegd op 12 december 2015, van http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/interactief/tabel-per-criminele-figuur/

Laurence
De statistiek die ik gekozen heb, is http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/downloads/bevolking_-_internationale_migratie.jsp

Het aantal immigraties stijgt ongeveer jaar per jaar, maar het aantal emigraties blijft min of meer constant, behalve de laatste 5 jaar ligt het iets hoger. U kunt ook zien dat tussen het jaar 1949 en 1960 er een aantal van die jaren een negatief migratiesaldo hebben. Wat het duidelijkst opvalt is dat de laatste 6 jaar het migratiesaldo ieder jaar stijgt en waarbij dit in 2010 het hoogst ligt.

Ronny
Ik vond de nodige statistieken op de websites www.lokalestatistieken.be en http://nicc.fgov.be.

Om de statistieken te raadplegen is het echter telkens opnieuw nodig de juiste parameters in te geven.

Ruth

Ik vond statistieken bij de Federale Politie. Ik koos de politionele criminaliteitsstatistieken voor West-Vlaanderen voor de periode 2000-2014. In deze statistieken staan heel wat cijfers vermeld, onder ander over vandalisme. De bron geeft voor heel veel verschillende vormen van criminaliteit, waaronder vandalisme, de evolutie over 14 jaar.

(http://www.politie.be/files/fed/files/crime/province/4_nl.pdf )

Saar
Ik vond een statistiek als ik het woord 'Vandalisme' intikte. Mijn statistiek gaat over misdaden die gepleegd werden in de gemeente Vilvoorde. Het voorbije jaar zijn er veel minder misdaden gebeurd dan de jaren ervoor. In 2007, 2008, 2011, 2012 waren de cijfers voor het aantal gebeurde misdaden heel erg hoog. De statistiek heeft de naam ‘Misdaadstatistieken van de politie’. Ik heb deze statistiek gevonden via volgende link: http://www.kadaster.be/Belgie/Vlaams_Brabant/Vilvoorde/Veiligheid