S

Sakloske, D. H., & Eysenck, S. B. (1980). Personality and antisocial behavior in delinquent and non-delinquent boys. Psychological Reports, 47, 1255–1261.

Saklofske, D. H., & Eysenck, S. B. (1983). Impulsiveness and venturesomeness in Canadian children. Psychological Reports, 52, 147–152.

San, M. Van.(2007). De onwelkome boodschap: criminaliteit van allochtonen en het Belgische taboe

Sanders, H. (2000) Vandalisme en kleine criminaliteit in probleemgedrag op school.

Scheepers, I. (2004). Graffiti and urban space. Honours thesis: University of Sydney (Australia).

Scherpers, J. (2015, 28 november). Vandalen beschadigen politievoertuig. Het Nieuwsblad/ Regionaal: Pajottenland. p. 1.

Schlesinger (Ed.). Serial Offenders: Current thoughts, recent findings, 67-101. Boca Raton: CRC Press LLC.

Schoor, C. (1992). Is vandalisme te voorkomen?: het pedagogische optimisme van de gemeente. Didactief: opninie en onderzoek voor de schoolpraktijk. 22 (5), 20-21.

Schram, F.; Lievens, J. (2015). Gemeentelijke administratieve sancties: een antwoord
op overlast.
Brugge: Vanden Broele.

Schretlen, I. In het nauw gedreven: seksuele intimidatie. Verpleegkundig vakblad, 58-62.

Schuchart, H. (1982) Vandalisme, wat doen wij er aan? Amersfoort: De Horstink

Schulze-Dörrlamm, M. (2015). Taufkannen der Karolingerzeit. - Mit einem Exkurs: Die Bronzekanne aus Lissabon. University Library Heidelberg.

Schutchart, H. (1982). ‘Vandalisme, wat doen wij er aan?’ Amersfoort: De Horstink.

Schuur, G. (1993). Methodisch helpen bij agressieproblematiek. Houten/Zaventem:
Bohn Stafleu van Loghum.

Schuur, G. (2010). Zakboek: omgaan met agressie in de spoedeisende zorg. Houten:
Bohn Stafleu van Loghum.

Schuur, G.; Gispen, A. (1997). Bejegening als ondersteunende factor bij
herstelbemiddeling. Tijdschrift voor Vlaamse gevangenisdirecteurs, 1997, 2-3.

Schuur, G.; Vries, D. (2011). Conflicten en agressie in de medische praktijk. 2de
herziene druk. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.

Seguin, J. R., Nagin, D. S., Assaad, J. M., & Tremblay, R. E. (2004). Cognitive-neuropsychological function in chronic physical aggression and hyperactivity. Journal of Abnormal Psychology, 113(4), 603–613.

Serrure, B. (02-12-2015). Wikipedia zet computerbrein in tegen ‘vandalisme’. De tijd.

Slavkin, M.L. (2002). What every clinician needs to know about juvenile firesetters.

Sessar, K., Kerner, H. (1991). German studies on victims, offenders and the public, in Developments in crime and crime control research.

Siekmann, R. (1982). Voetbalvandalisme. Haarlem: De Vrieseborch.

Smith, J., & Short, J. (1995). Mentally disordered firesetters. British Journal of Hospital Medicine, 53(4), 136-140.

Smith, D. (2012). Hooligans. Revue d’économie politique, jrg 2.

Soltys, S.M. (1992). Pyromania and firesetting behaviors. Psychiatric Annals, 22(2), 79-83.

Soothill, K.L., & Pope, P.J. (1973). Arson: A twent-year cohort study. Medicine, Science and the Law, 13, 127-138.

Spaaij, R. & C. Viñas (2005a) Passion, politics and violence: A socio-historical analysis of
Spanish ultras, Soccer & Society, vol. 6, nr. 1, pp. 79-96.

Spaaij, R. (2006) Understanding football hooliganism. A comparison of six Western European football clubs, Amsterdam. Amsterdam University Press.

Spaaij, R. (2008). Hooligans, fans en fanatisme. Amsterdam: Amsterdam University Press.

SpringerMedia. (sd). Webshop. Opgehaald van BSL: //http://www.bsl.nl/shop/omgaan-met-agressie-9789036806909.html//

SPSS 12.0 (2015). In Harvard Kennedy School. Geraadpleegd op 26 november 2015, van http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/SPSS Brief Guide 12.0.pdf

Staepels, V. ( 1982). Het stille leed : een onderzoek naar fietsdiefstal in Vlaanderen en Nederland. [Dissertatie].s. n. Leuven: s.n., 1982.

Stekel, W. (1924). Peculiarities of behavior (Pyromania). Vol. II., 124-181. New York: Bone & Liverwright Publising Co.

Sterckx, A. (2000) Graffiti in de klas: een manier om anderstalige nieuwkomers te alfabetiseren?Alfa-nieuws: bulletin voor docenten in de alfabetisering. (2) 6-12

Sterckx, A. (2000) Graffiti in de klas: een manier om anderstalige nieuwkomers te alfabetiseren? Alfa-nieuws: bulletin voor docenten in de alfabetisering, 2, 6-12.

Steverink, K. (2012) Woonoverlast: aan de slag met de aanpak van woonoverlast. Amsterdam: CCV

Stichting AIGHT. (2010, oktober 27). Haags graffiti platform: verstraat de kunst. Geraardpleegd op 26 november 2015, van http://www.haagsgraffitiplatform.nl

SVV. (22 oktober 2010). From the tracks to the walls… Krant van West-Vlaanderen. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/nl/search-article

Swartenbroekx, R. (2008). Nieuwe mogelijkheden, nieuwe gevaren. De gevaren van het internet (Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid). Geraadpleegd op 11 december 2015 http://aleph08.libis.kuleuven.be:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=2146363.xml&dvs=1449744827247~640&locale=nl_BE&search_terms=&usePid1=true&usePid2=true

Swinton, M., & Adenkunle, A. (2001). Arsonists in maximum security: mental state at time of firesetting and relationship between mental disorder and pattern of behaviour. Medicine, Science and the Law, 41(1), 51-57.

SWOV. (2006). Wanneer is educatie effectief?: Systematische evaluatie van educatieprojecten. Rapportnummer: R-2006-28