R

Raeymakers, J. (2011). Problemen bij gemengde inbreuken uit de GAS-wetgeving.
(Geen) overlast door bestuurlijke ondersteuning van het strafrecht. Jura
Falconis
, 4, 537-580.

Räsänen, P., Hakko, H., & Väisänen, E. (1995). The mental state of arsonists as determined by forensic psychiatric examinations. Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law, 23(4), 547-553.

Reductie. (2015). In Dikke Van Dale. Geraadpleegd op 12 november 2015, van
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=reductie&lang=nn#.VmlaTPnhDIU.

Renner, W., & Anderle, F. (2000). Venturesomeness and extraversion as correlates of juvenile drivers’ traffic violations. Accident Analysis and Prevention, 32, 673–678.

Repo, E. & Virkkunen, M. (1997). Young arsonists: history of conduct disorder, psychiatric diagnoses and criminal recidivism. The Journal of Forensic Psychiatry, 8, 311-320.

Repo, E. (1998). Finnish fire-setting offenders evaluated pretrial. Psychiatria Fennica, 29, 175-189.

Rice, M., & Harris, G.T. (1991). Firesetters admitted to a maximum security psychiatric institution: Offenders and offenses. Journal of interpersonal violence, 6, 461-475.

Richard, E. (2014). The exten and perceptions of vandalism as a cause of tree damage in small towns in the Eastern Cape, South Africa. Urban Forestry & Urban Greening. 13 (3), 425-432.

Richardson, E. & Schakleton, C. (2014) The extent and perceptions of vandalism as a cause of street tree damage in small towns in the Eastern Cape, South Africa. Urban Fostery&Urban Greening, 13, 425-435.

Rijckbosch, D., (2010). Criminele branden: Zoom op het onderzoek en de motieven van de brandstichter. Het Politiejournaal : Het Belgisch politievakblad en ledenblad van de Federatie, 8, 7-10. Brussel: Politeia.

Riley, D and Mayhew, P. (1980). Crime Prevention Publicity; an assessment. Home Office Research Study, 63. London: HMSO.

Rimanque, K. Preadvies over aantasting van eer en goede naam in het Belgisch staatsrecht. (1972). Zwolle: Tjeenk Willink.

Roberti, C. (2013). De beleving van uitgaansgeweld bij jongeren, portiers en uitbaters van uitgaansgelegenheden: een verkennende kwalitatieve studie. Leuven: KU Leuven. Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Roberts, C. & Innes, M. (2009). The 'death' of Dixon?: policing gun crime and the end of the generalist police constable in England and Wales. Criminology and Criminal Justice, 9(3), 337-357.

Rodriguez, A. & R. P. Clair (1999) Graffiti as communication. Exploring the discursive tensions of anonymous texts. Southern Communication Journal, 65 (1), 1-15

Roegiers, E.; Deneckere, G. (1998).

Roeyen, J. Van. (1984). Agressie en vandalisme bij voetbalwedstrijden. Leuven: s.n.

Romaey, J. Van. (1998). Criminele jongeren. S.l.: TV1.

Romero, E., Luengo, M. A., & Sobral, J. (2001). Personality and antisocial behaviour: Study of temperamental dimensions. Personality and Individual Differences, 31, 329–348.

Roosen, S. (2003). Hooligans: supporters of criminelen?. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Lerarenopleiding.

Roversi, A. & C. Balestri (2002) Italian ultras today: Change or decline?’, in E. Dunning, P. Murphy, I. Waddington & A. Astrinakis (red.), Fighting fans: Football hooliganism as a world phenomenon, Dublin: University College Du- blin Press, pp. 131-142

Ruiter, C. de & Vogel, V. (2004). Recidive bij behandelde seksuele delinquenten. Tijdschrift voor Seksuologie, 28, 92-102.

Ruiter, C.; Veen, V. (2006). Voorkomen van recidive bij geweldsdelinquenten: wat werkt. Dth, 2006, Vol.26(2), pp.51-60. S.l.: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.