P

Pauwels, L. & Pleysier, S. (2009). Criminaliteit en onveiligheid meten: de gestandaardiseerde vragenlijst. Leuven: Acco

Peffer, V. (2001). Gangs: wanneer spreekt men ervan?: Een analyse naar het bestaan van jeugdbendes in België [thesis]. KUL: Faculteit rechtsgeleerdheid, afdeling strafrecht, strafvordering en criminologie.

Personality dimensions (2015). In Wiley online library geraadpleegd op 26 november 2015. Van http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-6570.1991.tb00688.x/abstract

Persoons, S. (2014). Omgaan met agressie?! [bachelorproef]. Thomas More Kempen: departement Gezondheid & Welzijn.

Petitclerc, A., Gatti, U., Vitaro, F. en Tremblay, R. (2013). Effects of juvenile court exposure on crime in young adulthood. In Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2013, Vol.54(3), pp.291-297.

Pichal, S. (Verslaggever). (2013, mei 29). Koperdieven beschadigen 83 graven in Vilvoorde. In Het journaal [Nieuwbericht]. Geraadpleegd op 7 december 2015, van http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.28379?video=1.1642845

Pinto, D. (2004). Interculturele communicatie, conflicten en management. Houten:
Bohn Stafleu van Loghum.

Pleysier, S., & Deklerck, J. (2006). Over hondenpoep en hangjongeren. Een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen. Leiden: Auteur.

Pleysier, S.; Deklerck, J. (2006).

Plinsinga, A., Colon, E., & Jong, S. de. (1997). Brandstichting is meestal geen pyromanie. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 141, 129-131.

Pollet, N. (1999). Geïntegreerde begeleiding: een noodzaak voor de werking met maatschappelijk kwetsbare jongeren?!. Kortrijk: Ipsoc.

Prak, L.; Priemus, H. (1985). Leisure activity as a determinant of vandalism. Delft: Delft
University Press.

ProRail, (2004). Veroorzakers van Derdenstoringen aan het spoor: Dadertypologieën en de mogelijkheden voor een effectieve aanpak.

Psychotic characteristics. Geraadpleegd op Psychology encyclopedia op 26 november 2015, van http://psychology.jrank.org/pages/516/Psychosis.html