O

Oggins, J. (2007) “Reversing Vandalism”: Coping themes in a library's community art exhibit. The Arts in Psychotherapy,34, 263-276.

Omlo, J. (2008). Hangjongeren aanspreken, niet uitsluiten. Pedagogiek in praktijk magazine., Jrg. 14 (2008) nr. 45, p. 28-31.

Omzendbrief HV 96/01 betreffende onderrichtingen inzake het verlenen van ministeriële instemming voor onteigeningen in het kader van huisvestingsprojecten. (5 september 1996). Belgisch Staatsblad, 23544.

Ontbering. (2015). In Dikke Van Dale. Geraadpleegd op 12 november 2015, van
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=ontbering&lang=nn#.VmlaEPnhDIU.`

Oppelaar J. (2008) Oog voor elkaar: veiligheidsbeleving en sociale controle in de grote stad. Amsterdam: University Press

Oppelaar, J. (2006) Angstige burgers?: de determinanten van gevoelens van onveiligheid onderzocht.. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau

Oppelaar, J. (2006) De bijdrage van grootouders. Tijdschrift Geron: over ouder worden en maatschappij (4) 20-22

Ots, J. (2005). De vernieling hersteld. [eindwerk]. Brussel: Hogeschool Sint- Lukas.

Over hondenpoep en hangjongeren: een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen in parken en groenzones. Tijdschrift voor Veiligheid., Jrg. 5 (2006) nr. 1, p. 5-20.

Owinyo, S. (2006). Caught-In-Between: Exploring the Complexities of Schook Vandalism. Case Study Research in Kenya.