N

Naessens, K. (2010). De jeugd van tegenwoordig: jongeren en geweld.
[bachelorproef]. Torhout: KATHO-departement ReNo.

Nagin, D. S. (1999). Analyzing developmental trajectories. A semiparametric group-based approach. Psychological Methods, 4, 139–157.

Nagin, D., & Tremblay, R. E. (1999). Trajectories of boys’ physical aggression, opposition, and hyperactivity on the path to physically violent and nonviolent juvenile delinquency. Child Development, 70(5), 1181–1196.

Nederland 2 (Prod.) & Hilversum (Reg.). (2012). KBTR [video]. Hilversum: Nederland 2.

Nederland 2 (Prod.). (2002). Hooligans schoppen steeds meer rellen buiten stadions. Hilversum: Nederland 2.

Newcomb, M. D., & McGee, L. (1991). Influence of sensation seeking on general deviance and specific problem behaviours from adolescence to young adulthood. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 614–628.

ng the characteristics of firesetters in comparison to other types of offenders. Prison Service Journal, 133, 6-9.

Noije, L. van & Wittebrood, K. (2009). Overlast en verloedering ontsleuteld: veronderstelde en werkelijke effecten van het actieplan overlast en verloedering. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Noorda, J.J. (2011) Handboek modern jongerenwerk: visie, methodiek en voorwaarden. Amsterdam VU uitgeverij

Nowe, S. (2008). Hoe stewards inschakelen om overlast en criminaliteit in ziekenhuizen integraal aan te pakken? (Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid). Geraadpleegd op 11 december 2015 http://aleph08.libis.kuleuven.be:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=2146348.xml&dvs=1449744796496~991&locale=nl_BE&search_terms=&usePid1=true&usePid2=true

Nowe, S. (2008). Hoe stewards inschakelen om overlast en criminaliteit in ziekenhuizen integraal aan te pakken? Kortrijk: IPSOC.

Nuytinck, J. (1972). Preadvies over de strafrechterlijke bescherming van eer en goede naam in België. Zwolle: Tjeenk Willink.

Nuyts, E. (g.d). Turkse en Marokkaanse jongeren en criminaliteit : een onderzoek naar de verschillen. jeugdcriminaliteit tussen de Turkse en de Marokkaanse migrantengroep.