M

Mantzouranis, G. & Zimmerman, G. (2010). Prendre des risques, ça rapporte? Conduites à risques et perception des risques chez des adolescents tout-venant. In D. Cohen (red.), Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence (pp. 488-494).

Marc, M. (1833). Considérations medico-légales sur la monomanie et particulièrement sur la monomanie incendiaire. Ann. Hyg. Publ. Méd. Lég., 10, 367-484.

Marivoet, S. (2002) Violent disturbances in Portuguese football, in E. Dun- ning, P. Murphy, I. Waddington & A. Astrinakis (red.), Fighting fans: Foot- ball hooliganism as a world phenomenon, Dublin: University College Dublin Press, pp. 158-173.

Martin, G., Bergen, H.A., Richardson, A.S., Roeger, L., Allison, S. (2004). Correlates of firesetting in a community sample of young adolescents. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 38, 148-154.

Maryer, R.G., Nafpaktitis, M., Butterworth, T. & Hollingsworth, P. (1996). ‘The Psychology of Vandalism.’ Spinger US .

Mavromatis, M. (2000). Serial arson: repetitive firesetting and pyromania. In: L.B.
Meij, G. (2008). Spoorwegvandalisme. Inspectie Verkeerd en Waterstaat, Toezichteenheid Rail, KAB.

Meij, G., & Kerstholt, J. (1999). Naturalistic Decision Making. Acta Psychologica, 102 (1), 101-103.

Merrills, A.H. (2009). The Origins of Vandalism. In J. Kraye, D. Orrels & P. Pormann (red.), International Journal of the Classical Tradition (pp. 155-175).

Messelis, E. (2012). Geweld tegen oudere vrouwen in de thuissituatie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant uitgevers.

Michaux, A. (07-12-2015). Kleine criminaliteit verdwijnt. Het laatste nieuws. Geraadpleegd op 10 december 2015 via http://academic.gopress.be/

Michaux, A. (2015). Kleine criminaliteit verdwijnt, 9 december 15, http://academic.gopress.be/

Miermans, L. (2001). "We kletsen maar wat…":over het nut van bavardage bij randgroepjongeren. Kortrijk: Ipsoc.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Ministerie van Veiligheid en Justitie (2010). Good practices – positieve ervaringen in de bestrijding van overlast en verloedering. Den Haag: Auteur.

Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het technisch reglement distributie gas Vlaams Gewest (4 april 2007). Belgisch Staatsblad, 23079.

Ministerieel besluit houdende vaststelling van een vergoeding wegens verlies, vernieling of beschadiging van persoonlijke voorwerpen, uitrustingsstukken, meubilering of bevoorradingswaren. (25 februari 1959). Belgisch Staatsblad, 1207.

MMB. (14 december 2015). Politie zoekt autokrassers via Facebook. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be

Mocking, S. (2001). Brandstichting: Typologie en behandeling. Doctoraalscriptie, Universiteit van Amsterdam.

Moffit, T. E. (2003). Life-course persistent and adolescence-limited antisocial behavior. In B. B. Lahey, T. E. Moffitt, & A. Caspi (Eds.), Causes of conduct disorder and juvenile delinquency (pp. 49–75). NY: The Guildford Press.

Moffit, T. E., Caspi, A., Dickson, N., Silva, P. A., & Stanton, W. (1996). Childhood onset versus adolescent onset antisocial conduct in males: Natural history from age 3 to 18. Development and Psychopathology, 8, 399–424.

Moffit, T. E., Caspi, A., Harrington, H., & Milne, B. (2002). Males on the life course persistent and adolescence-limited antisocial pathways: Follow-up at age 26. Development and Psychopathology, 8, 399–424.

Molnar, G., Keitner, L., Harwood, B.T. (1984). A comparison of partner and solo arsonists. Journal of Forensic Sciences, 29(2), 574-583.

Moor, L.G., Hauber, A.R., Landman R. & Steenstra, S. (1981). ‘Achtergronden van jeugdcriminaliteit: Grenzen van de jeugd.’ Nijmegen: Ars Aequi Libri.

Moulin, C. (2008). Rondhangen: hangen of gehangen worden? Analyse van hangjongeren in en rond het ontmoetingscentrum De Mandelroos te Oostrozebeke. S.l.: Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen

Mulder, R.P. (1988). Dekt de verzekering de schade? Kleine criminaliteit en schadevergoeding. Nederlands juristenblad, 63, 149-155.