L

Laan, A.M. van der & M. Blom (2006) Jeugddelinquentie: risico’s en bescherming. Bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005. Den Haag: Boom Juridische uitgevers/WODC

Lacourse, E., Coˆte _, S., Nagin, D., Vitaro, F., Brendgen, M., & Tremblay, R. (2002). A longitudinal experimental approach to testing theories of antisocial behaviour development. Development and Psychopathology, 14, 909–924.

Lanssens, P. (2015, 27 november). Muntsloten aan toilet tegen vandalisme. Het Laatste Nieuws, p. 20.

Leach, D. ; Pinder, A. ; Wass, P. ; Bachiller-Jareno, N. ; Tindall, I. ; Moore, R. (2013). Continuous measurements of temperature, pH, conductivity and dissolved oxygen in rivers [LOIS]. NERC Environmental Information Data Centre.

Lechkar, G. (2006). Criminaliteit bij allochtone jongeren: exploratief onderzoek naar de oorzaken van jeugdcriminaliteit bij allochtone jongeren. Antwerpen: Lessius hogeschool.

Lechkar, G. (2006). Criminaliteit bij allochtone jongeren: exploratief onderzoek naar de oorzaken van jeugdcriminaliteit bij allochtone jongeren. Antwerpen: Lessius hogeschool.

Leerkes, A,; San, M. Van. (2001). Criminaliteit en criminalisering: allochtone jongeren in België. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Leerkes, A.; San, M. Van. (2001). Criminaliteit en criminalisering: allochtone jongeren in België.

Leong, G.B. (1992). A psychiatric study of persons charged with arson. Journal of Forensic Sciences, 37, 1319-1326 Leuven: K.U.Leuven. Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Lescrauwaet, T. (2015, 2 december). Inbraak bij school Ter Groene Poorte levert kleingeld op. De Standaard/West- Vlaandderen. p. 13.

Lévy-Leboyer, C. (1984). Vandalism: behavior and motivations. Amsterdam: North-Holland.

Lewis, N.D.C., & Yarnell, H. (1951). Pathological Firesetting (Pyromania). New York: Nervous and mental disease monographs.

Leysen, P. (g.d). Criminaliteit bij Marokkaanse en Turkse jongeren.

Lievens, S. (1984). Graffiti: handschriften op muren en toiletten. Berchem: EPO.

Likert-scale. (2015). In SurveyMonkey. Geraadpleegd op 26 november 2015, van https://nl.surveymonkey.com/mp/likert-scale/

Limbergen, K., van & Walgraeve, L. (1988). Sides, fans en hooligans; voetbalvandalisme: feiten, achtergronden en aanpak. Leuven: Acco.

Linckens, P.J. & Berghuis, A.C. (1988). Justitie versus voetbalvandalen. ’s-Gravenhage: WODC.

Linder, M. (1999). Graffiti-artiesten verslaafd aan de geur van verf: tussen kunst en vandalisme. Jeugd en Co: voor professionals in de jeugdsector, 4, 42-47.

Linders, M.-J. (1999). Tussen kunst en vandalisme: graffiti-artiesten verslaafd aan de geur van verf. Jeugd en co: voor professionals in de jeugdsector., jgr.4 nr. 4, p.p. 43-47.

Linders, M-J. (1999). Tussen kunst en vandalisme: graffiti-artiesten verslaafd aan de geur van verf.

Linders, M.-J. (1999) Tussen kunst en vandalisme: graffiti-artiesten verslaafd aan de geur van verf. Jeugd en co : voor professionals in de jeugdsector., 4, p42-47.

Lombard, K. (2013). The Governance of Hip Hop Graffiti. Journal for Cultural Research, Vol.17(3), p.255-278.

Lommens, M. (1999). Kinderen/jongeren met probleemgedrag: het doorbreken van een negatieve spiraal aan de hand van alternatieve benaderingsmethoden voor de begeleiding: een weergave van twee praktijksituaties in een begeleidingstehuis van de Bijzondere Jeugdbijstand. Kortrijk: Ipsoc.

London, L.S., & Caprio, F.S. (1950). Sexual deviations. Washington, DC: Linacre Press.

Long, M., Hopkins Burke, R. (red.) (2015). Vandalism and Anti-Social Behaviour. Palgrave Macmillan: UK

Longueville,M. (1994). Methodieken van crisishulp voor slachtoffers van geweldsdelicten. Leuven: s.n.

Loudin, J. L., Loukas, A., & Robinson, S. (2003). Relational aggression in college students: Examining the roles of social anxiety and empathy. Aggressive Behavior, 29, 430–439.

Luysterborg, P. & Cauwenbergh, J., Van. (2004). X-side: heersers na de wedstrijd. Antwerpen: Standaard