K

Kahn, E. (1934). Crime and personality. In The Yale journal of biology and medicine 1934, Vol.7(1), pp.1-12

Kahn, R. (2006). Onze hersenen. Amsterdam: Balans.

Kanaliseren. (2015). In Dikke Van Dale. Geraadpleegd op 12 november 2015, van
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=kanaliseren&lang=nn#.VmlZx_nhDIU.

Kaukiainen, A., Bjo _rkqvist, K., Lagerspetz, K., O _sterman, K., Salmivalli, Ch., Rothberg, S., et al. (1999). The relationships between social intelligence, empathy, and three types of aggression. Aggressive Behavior, 25, 81–89.1320 M. Carrasco et al. / Personality and Individual Differences 41 (2006) 1309–1320

Keenan, K., & Shaw, D. (2003). Starting at the beginning: Exploring the etiology of antisocial behaviour in the first years of life. In B. B. Lahey, T. E. Moffitt, & A. Caspi (Eds.), Causes of conduct disorder and juvenile delinquency (pp. 153–181). NY: The Guildford Press.

Kinderen als getuigen van geweldsdelicten: consequenties voor de validiteit van hun verklaringen. Literatuurselectie kinderen en adolescenten., p. 479-488

Kloosterboer, J.; Bakker, M. (2009). Geweld ervaren kan leiden tot geweld plegen. Jeugd en Co Kennis, 2009, Vol.3(1), pp.18-22

Kloosterman, A. (1987). Hier en nu relaties leggen. Tijdschrift: in jeugd in school en wereld (1) 4-10

Kloosterman, A. (1991). Inter-etnisch en intercultureel. Pedagogisch tijdschrift (2) 100-111

Kloosterman, A. (2014). De rol van DNA bij het vinden van een dader: Het succesverhaal rond DNA als opsporingsmiddel in perspectief. Tijdschrift voor criminolgie (56) 29-46

Kocsis, R.N., & Cooksey, R.W. (2002). Criminal psychological profiling of serial arson crimes. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 46(6), 631656.

Kolko, D.J. (2000). Firesetters. In: C.R. Hollin (Ed.). Handbook of Offender Assessment and Treatment, 391-413.Chicester: Wiley & Sons, Ltd.

Koning, S., (2012, December 10). Spuitende graffiti-broers doen het legaal. In Login [Reportage]. Geraadpleegd op 7 december 2015, van http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/archief/programmas/login/2.25531/2.25532/1.1501265.

Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van het contract inzake de preventie van graffiti afgesloten tussen de stad Gent en de Staat. (4 mei 1999). Belgisch Staatsblad.

Kooijman, H. (2008). Tussen steunen en straffen: jongeren mogen hangen, maar hangjongeren mogen niet alles. Jeugd en co kennis : voor professionals in de jeugdsector., Jrg. 2 (2008) nr. 6, p. 24-25

Koson, D.F. & Dvoskin, J. (1982). Arson: a diagnostic study. Bulletin of the American Academy Psychiatry and Law, 10, 39-49.

Koutstaal, j. (2004). Vandalisme is een grote kostenpost bij speeltuinbeheer. Tuin en landschap, 26-18, p. 58-60

Koutstaal, J. (2004). Vandalisme is een grote kostenpost bij speeltuinbeheer. Tuin en landschap, 26, 58-60.

Kristensen, T. (2015) Vernieling. Amsterdam: Lebowski.

Kruissink M., (1994). Vuurwapengeweld: fabels en feiten. Justitiële verkenningen, 1, 48-66.

Kruissink M., Junger-Tas, J. & Van der laan, P.H. (1992). Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de justitiële jeugdbescherming: periode 1980-1990. Arnhem: Gouda Quint.

Kruissink, M. & Essers, A. A. M. (1999) Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1999. ’s-Gravenhage: Ministerie van justitie.

Kruissink, M. & Junger-Tas, J. (1987). Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit. ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij.

Kruissink, M. & Junger-Tas, J. (1988). Jeugdcriminaliteit, 1988; Juvenile delinquency in the Netherlands. Den Haag: WODC.

Kruissink, M. & Junger-Tas, J. (1995). Inbraak in bedrijven: daders, aangiften en slachtoffers onderzocht. ’s-Gravenhage: Ministerie van justitie.

Kruissink, M. & Kouwenberg, R.F. (1991). Vuurwapencriminaliteit in het vizier: een onderzoek bij politie en justitie. Arnhem: Gouda Quint.

Kruissink, M. & Verwers, C. (2001). Het nieuwe jeugdstrafrecht: vijf jaar ervaring in de praktijk. ’s-Gravenhage: Ministerie van Justitie.

Kruissink, M. & Verwers, C. (2002). Jeugdreclassering in de praktijk. Den Haag: Boom juridische uitgevers.

Kruissink, M. (1987). Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme. Interimrapport van een evaluatie onderzoek naar vandalismeprojecten. ’s-Gravenhage: WODC.

Kruissink, M. (1990). The Halt Program: Diversion of juvenile vandals. Den Haag: WODC.

Kruissink, M., & Junger-Tas, J. (1990). Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1988. Arhnhem: Gouda Quint.

Kruissink, M.; Verwers, C.( 1989). Halt : een alternatieve aanpak van vandalisme : eindrapport van een evaluatie-onderzoek naar Halt-projecten. Arnhem: Gouda Quint.

(1997). Kunst en criminaliteit. Justitiële verkenningen, 23, 3-62.