J

Jambon, J. (2015). Jan Jambon. Geraadpleegd op 13 december 2015 via
http://www.janjambon.be

Jennissen, R. Van school- naar beklaagdenbank. Voortijdig schoolverlaten en criminaliteit onder autochtonen en niet-westerse allochtonen. Demos, 24, 5-8.

Jennissen, R. (2008). Van school- naar beklaagdenbank. Voortijdig schoolverlaten en criminaliteit onder autochtonen en niet-westerse allochtonen. Demos : bulletin over bevolking en samenleving., 24-7, p.5-8.

Jeugd en co: voor professionals in de jeugdsector, 4, 42-47.

Jeugdcriminaliteit in Gent, 1881-1913. Onderzoek naar het sociaal verweer tegen deviante jongeren. Gent: s.n.jongeren gezien vanuit psychosociaal standpunt.

Jones, B., Nagin, D. S., & Roeder, K. (2001). A SAS procedure based on mixture models for estimating developmental trajectories. Sociological Methods and Research, 29, 374–393.

(20 november 2015). Jongeren gooien ramen van school stuk. De Standaard, p. 37
Kelk, C. (2015). Veranderende mensbeelden van gedetineerden. Mensbeelden in het strafrecht, 41, 81-97

Jonkman, H. B., Junger - Tas, J., & Van Dijk, B. (2005). From behind Dikes and Dunes: Communities that Care in the Netherlands. Children & Society, 19(2), 105-116.

Jug, LDH (08, 12, 2015). Aanvallers Frutos riskeren gevangenisstraf. Het nieuwsblad. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be

Junger, M. Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit vier etnische groepen. Strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 14, 26-46.

Junger, M. & van Hecke, T. (z.d.). ‘Schadevergoeding binnen het strafrecht.’

Junger-Tas, J. & Kester, J.G.C. (1994). ‘Criminaliteit en strafrechtelijke reactie: ontwikkelingen en samenhangen‘ Arnhem: Gouda Quint.

Junger-Tas, J. & Kruissink M. (1987). ‘Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit.’ ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij.

Junger-Tas, J. & Kruissink M. (1990). ‘Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1988.’ Arnhem: Gouda Quint.

Junger-Tas, J. & Steketee, M. (2008). De buurt verklaart jeugdcriminaliteit beter dan etniciteit. TSS: tijdschrift voor sociale vraagstukken, 10, 12-15.

Junger-Tas, J. (1976). ‘Verborgen jeugddelinkwentie en gerechtelijke selektie: een onderzoek in een stadsmilieu.’ Brussel: Studiecentrum voor jeugdmisdadigheid.

Junger-Tas, J. (1981). ‘Politiecontacten van minderjarigen en justitiële aandoening.’ ’s-Gravenhage: WODC.

Junger-Tas, J. (1981). ‘Politiecontacten van minderjarigen en justitiële aandoening.’

Junger-Tas, J. (1983). ‘Jeugddelinquentie: achtergronden en justitiële reactie.’ ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij.

Junger-Tas, J. (1985). Oorzaken van vandalisme. Jeugd en samenleving, 6, 357-381.

Junger-Tas, J. (1990). ‘Ontwikkeling van de jeugdkriminaliteit: periode 1980-1988’ Arnhem: Gouda Quint.

Junger-Tas, J. (1992). Experimenten met alternatieve sancties voor jeugdigen. Kind en adolescent, 13, 36-38.

Junger-Tas, J. (1994). Vernieuwing en behoudzucht in het strafrecht: de ontwikkeling van alternatieven voor de celstraf. Justitiële verkenningen, 3, 22-47.

Junger-Tas, J. (1995). Preventie van criminaliteit in theorie en praktijk. Journal of social intervention, 3-4, 109-121.

Junger-Tas, J., Junger, M. & Barendse-Hoornweg, E. (1985). ‘Jeugddelinquentie II : de invloed van justitieel ingrijpen’ ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij.

Junger-Tas, J., Kruissink, M. & Van der Laan, P.H. (1992). ‘Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en de justitiële jeugdbescherming: periode 1980-1990.’ Arnhem: Gouda Quint.

Junger-Tas, J.; Junger, M., Barendse-Hoornweg, E. & Sampiemon, M. (1983). ‘Jeugddelinquentie: Achtergronden en justitiële reactie.’ ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij.