H

Haaf van, & Jacobs, (2006, augustus). Preventiebeleid onder de loop: Inventarisatie en analyse preventieve maatregelen sociale veiligheid in het OV. Veenma.

Halt : een alternatieve aanpak van vandalisme : eindrapport van een evaluatie-onderzoek naar Halt-projecten.

Hans-Peter Nolting. (2015). In Wikipedia. Geraadpleegd op 12 november 2015, van
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Peter_Nolting.

Hauber, A.R. (1985). De ene vandal is de andere niet. Jeugd en Samenleving, 6, 425-435.

Hauber, A.R. (1986). Vandalisme in differentiël perspectief: visies inzake achtergronden van vandalisme en aanbevelingen voor beleid. Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht, 1, 9-17.

Hauber, A.R., Zandbergen, J.G.A. & Toornvliet L.G. (1999). ‘Reintegrative shaming in de Halt-afdoening’ Leiden: Universiteit Leiden. Criminologisch instituut.

Heaven, P., Newbury, K., & Wilson, V. (2004). The Eysenck Psychoticism dimension and delinquent behaviours among non-criminals: Changes across the lifespan? Personality and Individual Differences, 36, 1817–1825.

Hebberecht, P.; Duchateau, K. Poeck, B.van. (2005). Het levensverhaal van jongens en jonge mannen van turkse en marokkaanse origine met een instellingsverleden. Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk., Jrg. 26 nr. 5, p. 10-31

Hendrickx, M., Caponi, S., Huenaerts, J., Bayram, G. & Diels, S. (2013). Methodieken voor het werken met agressie bij meisjes [eindwerk]. Katholieke Hogeschool Limburg: departement Sociaal Agogisch Werk.

Hendriks, F. (2007). Inzage(on)recht bij strafdossiers: dossierinzage in de praktijk binnen het gerechtelijk arrondissement Tongeren. [eindwerk]. Xios, SAW.

Hervormde wet op de jeugdbescherming van 8 april 1965, “wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade”.

Het laatste Nieuws. (2015). Zesde keer vandalenstreken bij KSA Ter Hert. 9 december 15, http://academic.gopress.be/

Het Nieuwsblad. (19 november 2015). Dank aan de Grote Broers. Het Nieuwsblad, 5.
Hoefnagels G.P., & Karnman E.J. (Red.). (1986). Vandalisme: Verschijnsel en bestrijding. Alphen aan den Rijn/Brussel: Samsom.

Hoefnagels, G.P., & Karman, E.J. (1986). Vandalisme : verschijnsel en bestrijding. Alphen aan den Rijn: Samsom.

Hoefnagels, G.P., Karman, E.J. (1986). Vandalisme: verschijnsel en bestrijding. Alphen aan den Rijn: Samsom

Hoksbergen, R.A.C. (1991) Het vandalisme van deze tijd in Agressie: determinanten, signalering en interventie. Assen: Van Gorcum.

Hoksbergen, R.A.C. (1991). Agressie: determinanten, signalering en interventie. Assen: Van Gorcum.

Hooghe, M. & Jooris, A. (1996). Met vlag en spandoek: Hedendaagse actiegroepen. Groot-Bijgaarden: Globe / Print : Erasmus (Wetteren).

Hoorn, H. Van der (2002). Graffiti: kunst of vandalisme: beleid gebaseerd op realisme. Pedagogiek in praktijk magazine., jrg 8 nr.9, p. 30-31

Hornsveld, R; Van Dam-Baggen, C.; Lammers, S. (2004). Forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten: persoonlijkheidskenmerken en gedrag. Tijdschrift voor psychiatrie., 46 (2004)3, p. 133-143

Hua, T. (2004) ‘Football “hooligans” and football supporters’ culture in China’, in W. Manzenreiter & J. Horne (red.), Football goes east, London: Routledge, pp. 87-101.

Huber, J., Van Beest, R., Soomeren, P. van., & Steinmetz, C. (1996). Agressie en schokkende gebeurtenissen in de GGZ: Een beleidsmatige aanpak vanuit arbo perspectief. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Hughes, N. (2011) Young people ‘as risk’ or young people ‘at risk’. Comparing discourses of anti-social behaviour in England and Victoria. Critical Social Policy, 31(3), 388-409.

Hulle, S. Van. De Brul, T.(1999). Voetbalvandalisme en –hooliganisme. Torhout: KATHO-departement ReNo.