G

Galvani, M. & J. Palma (2005) La hinchada de uniforme, in P. Alabarces (red.), Hinchadas, Buenos Aires: Prometeo, pp. 161-182.

Gatzke-Kopp, L. M., Raine, A., Loeber, R., Stouthamer-Loeber, M., & Steinhauer, S. (2002). Serious delinquent behavior, sensation seeking, and electrodermal arousal. Journal of Abnormal Child Psychology, 30, 477–486.

Geens, K., Geens Koen (CD&V) http://www.koengeens.be. Geraadpleegd op 01/12/2015.

Gemert, F. (1998). Ieder voor zich : kansen, cultuur en criminaliteit van Marokkaanse jongens. Amsterdam: Het Spinhuis.

Gijsen, M. (maandag, november, 2015). Vandalen laten spoor van vernieling na op
kerkhof.
Het Belang van Limburg, pagina 17.

Gill, M & Spriggs, A. (2005). Assessing the impact of CCTV. Home Office Research, Development and Statistics Directorate.

Gitto, E. (2013). Santi africani venuti dal mare nell'agiografia campana altomedievale: la Passio s. Prisci e la Vita s. Castrensis tra storia e tradizione letteraria; African saints that arrived in Campania from the sea in the medieval time: the Passio s. Prisci and the Vita s. Castrensis between history and literature. Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Giulianotti, R. (1999) Football: A sociology of the global game, Cambridge: Polity

Giulianotti, R. (2001) A different kind of carnival. in M. Perryman (red.), Hooligan wars, Edinburgh: Mainstream, pp. 141-154.

GJZ. (11 december 2015). Gemeente voert GAS-boetes in. Krant van West-Vlaanderen/Gaver. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be

Godschalx-Dekker, J. (2015). Vermindering van geweldsdelicten door antipsychotica en stemmingsstabilisatoren. Tijdschrift voor psychiatrie., 57,9 ; p. 691-692

Goethals, J. (2005) Over overlast gesproken: van spraakverwarring naar een integrale aanpak. Politievakblad: politiejournaal (3) 4-10

Goldstein, Arnold P.(1996). The Psychology of Vandalism.

Goldstein, P. (1996). The psychology of vandalism. US: Springer.

Gomez, M.A. (1992-1993). The writing on our walls: finding solutions through dinstinguishing graffiti art from graffiti vandalism. Heinonline, 26 U. Mich. J.L., 633-707.

Gordijn, L. (Secretaris). (2014, maart 13). Jaarverslag Wijkberaad Houtwijk 2013. Den Haag: Wijkberaad Houtwijk.

Goris, P.; Walgrave, L. (2002). Van kattenkwaad en erger: actuele thema's uit de jeugdcriminologie. Leuven: Garant.

Graffiti - Vandalisme - Bestraffing - Kostprijs van de verwijdering – Preventie (22 mei 2013). Schriftelijke vraag Belgische Senaat, 5-9073.

Graffitibeleid gemeente Brielle (2008).

Gray, D. (2009). Property offending in the city of London in Crime, Prosecution and Social Relations..

Gray, J. A. (1970). The psychophysiological basis of introversion–extraversion. Behavioral Research and Therapy, 8, 249–266.

Grobet, S. (1988). Vandalisme en preventie. Leuven.

Groenen, A. (2006). Risicofactoren van geweld bij stalking. Leuven: K.U.Leuven. Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Gvb (2015, 30 november). Stad werkt aan oplossing overlast door hangjongeren. Het Nieuwsblad, p. 2.

Gyselen, E. & Temmerman, D. (Reportagemaker) (2014, maart 10). Graffiti op treinen kost NMBS veel geld. In VTM Nieuws [Nieuwbericht]. Geraadpleegd op 7 december 2015, van http://nieuws.vtm.be/binnenland/83027-graffiti-op-treinen-kost-nmbs-veel-geld