D

Daderman, A. M. (1999). Differences between severely conduct-disordered juvenile males and normal juvenile males: The study of personality traits. Personality and Individual Differences, 26, 827–845.

De Beus, D. (donderdag, november, 2015). Vandalen laten spoor van vernieling achter in lokalen van jeugdbeweging en voetbal. Het Nieuwsblad, pagina 1.

De Bruin, J. (2009) Hangjongeren. Zwolle: Waanders.

Decreet betreffende de integrale jeugdhulp. (BS: 27-08-2002).

Decreet tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter bevordering van het welzijn van jongeren op school, schoolherinschakeling, preventie van geweld op school en begeleiding van studieoriëntatie (1). (21 november 2013). Belgisch Staatsblad.

Decreet tot wijziging van het decreet van 12 mei 2004 betreffende diverse maatregelen inzake de strijd tegen schooluitval, uitsluiting en geweld op school (1). (8 januari 2009). Belgisch Staatsblad.

De Decker, P. (1985). ‘Leisure activity as a determinant of vandalism’.

De Groof, K. (2005). Integrale aanpak van intrafamiliaal geweld. Alert: voor sociaal werk en politiek, 31, 11-20.

De Jong, A. (2010). Dader huiselijk geweld in de kou: Evaluatie huisverboden stemt tevreden. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 64, 12-15.

De Koster, M. (2007). Jongeren en criminaliteit: terug van nooit weg geweest. Een wandeling door de tijd. Welwijs. : wisselwerking onderwijs en welzijnswerk., Jrg. 18 (2007) nr. 2, p. 23-29.

Demeyere, I. (2007). Hangjongeren en overlast: onderzoek en advies tot aanpak. [Eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc

Demuynck, M., (2013). Fietsdiefstal: Een vorming specifiek uitgewerkt rond fietsdiefstal voor de dienst COHEsie. [thesis]. Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).

De Nijn, L. (08-12-2015). //Deze jeugdbeweging krijgt gemiddeld één keer per week vandalen over de vloer. Het nieuwsblad. Geraadpleegd op 10 december 2015 via http://academic.gopress.be///

De Standaard. (20 november 2015). Jongeren gooien ramen van school stuk. De Standaard, 37.

De Smet, D. (2003) De Arabieren en hun aandeel in de vernieling en wedergeboorte van de Bibliotheek van Alexandrië. Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 57, p149-167.

Debast, L. (2011). De weg naar een effectievere bescherming van werknemersafgevaardigden: Onderzoek naar een draagvlak bij het Algemeen Christelijk Vakverbond (Bachelor in het sociaal werk). Geraadpleegd op 11 december 2015 http://aleph08.libis.kuleuven.be:1801/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=2691064.xml&dvs=1449744560089~906&locale=nl_BE&search_terms=&usePid1=true&usePid2=true.

Debroey, L. (2001) Graffiti: een alternatief communicatiemiddel. Mensen onderweg, 103, p2-7.

Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur. (18 mei 1999). Belgisch Staatsblad, 22313.

Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. (8 juni 1999). Belgisch Staatsblad, 21001.

Degezelle, C. (9 december 2015). Vandalen vernielen kerstversiering. Het laatste Nieuws/Mandelstreek. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be

Demeyere, I. (2007). Hangjongeren en overlast: onderzoek en advies tot aanpak. Kortrijk: Ipsoc.

Denis, K. (2007). De politieke reacties op criminaliteit bij allochtonen: een vergelijking tussen links en rechts.Leuven: K.U.Leuven. Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Department for Transport. (1999). Young people and crime on public transport.

Depraetere, I. (2015). Sint-Pieter-Leeuw erkend als ‘hartveilige gemeente’, 9 december 15, http://academic.gopress.be/.

Devriendt, F.(1997). Snoepen van Habbekrats: 7 jaar vormingsdienst voor randgroepjongeren : jaarboek 1996-97. Gent: Habbekrats.

Dieua, E., & Sorelb, O. (2014, augustus). Les hypothèses sous-tendant la pratique policière du Profiling criminel en France. Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique, 172(6), 443-449.

Dijk, A.G. van, e.a. (1987). Basisboek criminaliteitspreventie delictgerichte hoofdstukken, hoofdstuk 5 Vandalisme. ‘s-Gravenhage: landelijk bureau voorkoming misdrijven.

Dijk, A.J. van, e.a. (1992). Basisboek criminaliteitspreventie delictgerichte hoofdstukken, hoofdstuk 6 Graffiti. Amsterdam: Van Soomeren en Partners BV.

Dijk, B van, Soomeren, P. van, en Walop, M. (1988). Vandalisme-preventie in de praktijk. Resultaten en ervaringen in tien jaar bestuurlijke preventie. Koninklijke Vermande BV: Lelystad.

Dijken, W.; Widdershoven, TP. (2004). Teksten Wet BOPZ, editie 2004. Den Haag: Sdu.

Doggenaar, A. Van. (2006). 'Je moet het wél over etniciteit hebben': Nils Duits over ongelijke straffen. Jeugd en co : voor professionals in de jeugdsector., Jrg. 11 nr. 2, p. 8-11.

Doncker, R. De. (2009). Jongerencriminaliteit in Oostende: De betekenis van jongerencriminaliteit in Oostende en hoe staat het werkveld tegenover dit fenomeen. Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.

Douglas, J.E., Burgess, A.W., Burgess, A.G., & Ressler, R.K. (1992). Crime classification manual: A standard system for investigating and classifying violent crimes. New York: Maxwell Macmillan International.

Douglas, K.S. (1996). Assessing the risk of violence in psychiatric outpatients: The predictive validity of the HCR-20 risk assessment scheme. Unpublished Master’s thesis, simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, Canada.

Douglas, K.S., Webster, C.D., & Wintrup, A. (1996). The HCR-20 risk assessment scheme. Psychometric properties in two samples. Paper presented at the annual conference of the American Psychological Association, Toronto.

Duggan, L., & Shine, J. (2001). An investigation of the relationship between arson, personality disorder, hostility, neuroticism, and self-esteem amongst incarcerated fire-setters. Prison Service Journal, 133, 18-21.

Duk, W. Preadvies over de strafrechterlijke bescherming van eer en goede naam in Nederland. (1972).

Duke, V. & L. Crolley (1996) Football spectator behaviour in Argentina: A case of separate evolution, Sociological Review, vol. 44, pp. 272-293.

Durney, M., Proulx, B. (2011) Art crime: a brief introduction. Crime, Law and Social Change, Vol.56(2), pp.115-131.

Duke, V. & P. Slepička (2002) Bohemian rhapsody: Football supporters in the Czech Republic. in E. Dunning, P. Murphy, I. Waddington & A. Astrinakis (red.), Fighting fans: Football hooliganism as a world phenomenon, Dublin: University College Dublin Press, pp. 49-61

Dunning, E., P. Murphy & J. Williams (1986) ‘Casuals”, “terrace crews” and “fighting firms”: Towards a sociological explanation of football hooligan behaviour’, in D. Riches (red.), The anthropology of violence, Oxford: Blackwell, pp. 164-183.

Dutton, K. (2012). De lessen van de psychopaat. Amsterdam: Bezige Bij.

D’Unger, A., Land, K., McCall, P., & Nagin, D. (1998). How many latent classes of delinquent/criminal careers? Results from mixed Poisson regression analyses of the London, Philadelphia, and Racine cohorts studies. American Journal of Sociology, 103, 1593–1630.