C

Carlier, F. (1990). Vandalisme. Vlaams tijdschrift voor sportbeheer. Nr. 4, p. 1-7

Carrasco, M. (2012). Exploiting eye–hand coordination to detect grasping movements. In Image and Vision Computing, 2012, Vol.30(11), pp.860-874

Carrasco, M. (1998). Multivariate time series analysis in nosocomial infection surveillance: a case study. In International Journal of Epidemiology, 1998, Vol.27(2), pp.282-288

Casemanager. (2015). In Dikke Van Dale. Geraadpleegd op 12 november 2015, van
http:www.vandale.nl/opzoeken?pattern=casemanager&lang=nn#.VmlZV_nhDIU.

Casserley, M., Bass, S.A. and Garrett, J.R. (1980). School Vandalism: strategies for prevention. Lexington, Mass: Lexington Books.

CAW Zuid-West-Vlaanderen (2015, juni.). Nieuwsbrief. Geraadpleegd op 12 december 2015 van http://www.cawzuidwestvlaanderen.be/sites/cawzuidwestvlaanderen/files/20150612_nieuwsbrief_juni_2015_caw_zuid-west-vlaanderen_0.pdf.

CBS. (2014). CBS: steeds minder vandalisme. Geraadpleegd op 8 december 2015, van http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-4232-wm.htm

Center, D., Jackson, N., & Kemp, D. (2005). A test of Eysenck’s antisocial behavior hypothesis employing 11–15 year old students dichotomous for PEN and L. Personality and Individual Differences, 38, 395–402.

Center, D., & Kemp, D. (2002). Antisocial behavior in children and Eysenck’s theory of personality: An evaluation. International Journal of Disability, Development and Education, 49, 353–366.

Centraal Bureau voor de Statistiek (1988). ‘Zakboek onderwijsstatistieken 1986’ ’s-Gravenhage: SDU.

Centrum voor Bestuurskundig. (z.d.). Vernielt voorlichting vandalisme?: Een onderzoek naar de effectiviteit van klassikale voorlichting over vandalisme op het vernielgedrag van leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Twente: Universiteit Twente.

Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid. (2010). Schade verhalen bij vandalisme. Geraadpleegd op 26 november 2015, van http://www.hetccv.nl/instrumenten/schade-verhalen/achtergrond

Christiaens, J.; Cops,D.; Dumortier, E.; Reynaert, D. Jongeren en publieke ruimte. Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten.Gent: Larcier.

Cronbach’s alpha. (2015). In SPSS handboek. Geraadpleegd op 26 november 2015, van http://www.spsshandboek.nl/cronbachs_alpha/

Claus, H. (1988) Een zachte vernieling. Amsterdam: De bezige Bij.

Cnudde, L. (1993) vandalisme. Heverlee: H.instituut.

Colder, C. R., & Chassin, L. (1997). Affectivity and impulsivity: Temperament risk for adolescent alcohol involvement. Psychology Addictive Behaviours, 11, 83–97.
Daderman, A. M. (1999). Differences between severely conduct-disordered juvenile males and normal juvenile males: The study of personality traits. Personality and Individual Differences, 26, 827–845.

Colin, W. (1973). Vandalism. London: Architectural press.

Compilatie. (2015). In Dikke Van Dale. Geraadpleegd op 12 december 2015, van
http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=compilatie&lang=nn#.Vmv5Q_nhDIU.

Congres van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie. (2006). Over hondenpoep en hangjongeren. Een verkennend onderzoek naar overlastfenomenen.

Coppes, R.; Groot, F. De. ; Sheerazi, A. (1997). Politie en criminaliteit van Marokkaanse jongens: een praktijkonderzoek. Deventer: Gouda Quint.

Cops, D. (2012). Angst voor criminaliteit bij jongeren: een geïntegreerde benadering van een vergeten sociale groep. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Council of the European Union (2002) Report on football hooliganism in the
Member States of the European Union, Brussels: COE.

Critical Care. (2006) Vooral verpleegkundigen slachtoffer van geweld. Critical care, 2006, Vol.3(2), pp.40-40.