Basisteksten

Anniek
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (2008). Aanpak hangjongeren in gemeenten. Utrecht: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Delphine
Schuur, G. (2014). Leren hanteren van agressie. In G. Schuur, Omgaan met agressie (p. 257). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Dennis
Dings, F. (2005). Recidive bij brandstichters. Gedownload op 2 november 2015, van http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=21366.

Eline
Kruissink, M., & Verwers, C. (1989). De Halt-afdoening in de praktijk. In Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme. (pp. 41-48). Den Haag: WODC.

Ellen
Spaaij, R. (2008). Hooligans, fans en fanatisme. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Flore
Van Netburg, C.J. (2005). Voetbalvandalisme. Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Geraadpleegd op 1 oktober 2015, van https://www.civ-voetbal.com/sites/default/files/voetbalvandalisme_tcm44-84975.pdf.

Gaëlle
Laan V. (2008). Kunstvandalisme versus ‘algemeen’ vandalisme [masterproef]. Amsterdam: Universiteit Amsterdam, Rechten. Geraadpleegd via http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=451724

Jana
Bozkurt, E. (2011). Daderprofielen klad- plak- en krasvandalisme. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justisie.

Laurence
Bovenkerk, F., & Fokkema, T. (2015). Criminaliteit onder Marokkaanse jongemannen in Nederland: speelt regionale herkomst een rol. Tijdschrift voor criminologie, 57, 59-83.

Ronny
Carrasco, M., Barker, Edward D., Tremblay, Richard E. & Vitaro, Frank (2006). Eysenck’s personality dimensions as predictors of male adolescent trajectories of physical aggression, theft and vandalism. In Science Direct Personality and Individual Differences nr 41 (pp 1309–1320).
Gedownload op 1 november 2015, van http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886906002066.

Ruth
Ploeg, J. van der (2014). Vormen en indelingen van agressie. In J. van der Ploeg, Agressie bij kinderen (pp. 9-16). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Saar
Vanderveen, G., & Jelsma, F. (2012). De ene graffiti is de andere niet.
Tijdschrift voor Veiligheid. 11, 3-19.