B

BRT (1990) Wij amuseren ons kapot [TV-uitzending]. Vlaamse Radio- en Televisieomroep/Eén (Panorama)

Becue, B., Castelein, D. (2007). Geboeid voor het leven…de 5B's vertellen u waarom projectonderwijs wel werkt in het DBSO. [Eindwerk]. Brugge: KHBO

Baeten, P.; Geurts, E. (2002). In de schaduw van het geweld. Utrecht: NIZW.

Baker, M. and Bridgeman, C. (1994). Preventing Vandalism: What Works? Crime Detection & Prevention Series, pp 56.

Barker, A.F. (1994). Arson: a review of the psychiatric literature. Oxford University Press.

Barker, E. (2010). Testing the developmental distinctiveness of male proactive and reactive aggression with a nested longitudinal experimental intervention. In Aggressive Behavior, 2010, Vol.36(2), pp.127-140.

Barker, E. (2012). Irritable Oppositional Defiance and Callous Unemotional Traits: Is the Association Partially Explained by Peer Victimization? In Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2012, Vol.53(11), p.1167-1175.

Barnett, W. & Spitzer. M. (1994): Pathological firesetting 1951-1991: a review. Medicine, Science, and the Law, 34, 4-20.

Barnett, W., Richter, P., & Renneberg, B. (1999). Repeated arson: Data from criminal records. Forensic Science International, 101, 49-54.

Barnett, W., Richter, P., Sigmund, D., & Spitzer, M. (1997). Recidivism and concomitant criminality in pathological firesetters. Journal of Forensic Sciences, 42, 879-883.

Baten, K. (2015, 28 november). Vandalen knippen gasleiding door. Het Laatste Nieuws/ Dendermonde. p. 43.

Batson, D., Batson, J., Slingsby, J., Harrell, K., Peekna, H., & Todd, M. (1991). Empathic joy and the Empathy- altruism hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 61(3), 413–426.

Bauer, J. (2004). Das Gedächtnis des Körpers. München: Piper Verlag.

Bauer, J. (2004). Schmerzgrenze. München: Karl Blessing Verlag.

Bayesian information criteria. (2015). In Wiley online library. Geraadpleegd op 26 november 2015, van http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wics.199/abstract

Beke, B.M.W.A. ; Ferwerda, H.B. (1998). De dunne draad tussen doorgaan en stoppen: allochtone jongeren en criminaliteit.

Beke, B.M.W.A.; Kleiman, W.M. (1991). Geweldsdelicten in uitgaanscentra en sociale reguleringsmogelijkheden. Agressie : determinanten, signalering en interventie. Assen: Van Gorcum.

Ben-Porat, A. (2001) Biladi, Biladi”: Ethnic and nationalistic conflict in the
soccer stadium in Israe’, Soccer and Society, vol. 2, nr. 1, pp. 19-38.
Stevenson, T.B. & A.K. Alaug (2001) ‘Competition and cooperation: Football rivalries in Yemen’, in G. Armstrong & R. Giulianotti (red.), Fear and loathing in world football, Oxford: Berg, pp. 173-186.

Berden, L. (1982). Vormingswerk en vandalisme: beschouwingen omtrent mijn stage in VHS, Elcker-ik te Turnhout. Hoger instituut voor Sociale Studies.

Berkvens, J. (Director) (2007). Jimmy Rosenberg: de vader, de zoon & het talent. [DVD-video]. [S.I.]: Afilm.

Bernard, J. (2002). Over de rooie, omgaan met woede en agressie. Amsterdam: Boom.

Bervoets, E. (2012). Vlindermessen en djonko's: Jeugdcriminaliteit, hangjongeren en een praktijkverhaal uit West. Den Haag: Boom Lemma.

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. (26 juni 1991). Belgisch Staatsblad, 14269.

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer. (13 augustus 2009). Belgisch Staatsblad, 53095.

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie natuursteenbewerker. (30 september 2015). Belgisch Staatsblad, 61150.

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2002 tot bescherming van varend erfgoed (4 juni 2004). Belgisch Staatsblad, 81042.

BLINK! (s.d.) Blink! Time-outproject. Geraadpleegd op 11 december 2015, op http://www.time-outblink.be

Blishen, B. R., Carroll, W. K., & Moore, C. (1987). The 1981 socioeconomic index for occupations in Canada. Canadian Review of Sociology and Anthropology, 24, 465–488.
Center, D., Jackson, N., & Kemp, D. (2005). A test of Eysenck’s antisocial behavior hypothesis employing 11–15 year old students dichotomous for PEN and L. Personality and Individual Differences, 38, 395–402.

Blom,M. (2005). Verdacht van criminaliteit: allochtonen en autochtonen nader bekeken. Centraal Bureau voor de Statistiek. Den Haag : Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.

Bogaerts, S. (2005). Feiten die tellen. Een overzicht van geregistreerde feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer gepleegd door 12 tot en met 17-jarigen in de periode 1998-2003. Den Haag: WODC.

Borgerhoff, H. (1998). Kwetsbare jongeren? Bijzondere doelgroepen? Gedachte onder meer over kwetsbaarheid. Sociaal : welzijnsmagazine., Jrg. 19 (1998) nr. 2, p. p.6-8.

Bos, M. (2011). Seksualiteit, intimiteit en intimidatie in de zorg. Het vakblad voor verpleegkundigen en verzorgenden, 28-29.

Bosmans, B.; Castelein, J.; Van de Keere, T. (1999). Graffiti anders bekeken. Gent: Graffiti Jeugddienst.

Bosmans, B. (1999). Graffiti anders bekeken. Gent: Graffiti Jeugddienst.

Bossche, E. Van Den. (2006) Rondhangende jongeren. Biedt netwerking een oplossing. S.I. Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.

Boux, S. (7 december 2015) Kleine criminaliteit verdwijnt. Het Laatste Nieuws, p13

Bovenkerk, F. Al eeuwen lang een gastvrij volk: racistisch geweld en overheidsreacties in
Nederland.
(2010). Amsterdam: askant.

Bovenkerk, F. Een gevoel van dreiging: criminologische opstellen. (2011). Amsterdam-Antwerpen: Augustus

Bovenkerk, F. Etniciteit, criminaliteit en het strafrecht, 2009. Den Haag: Boom juridische uitgevers.

Bovenkerk, F., & Fokkema, T. (2015). Criminaliteit onder Marokkaanse jongemannen in Nederland: speelt regionale herkomst een rol. Tijdschrift voor criminologie, 57, 59-83.

Bozkurt, E. (2011). Daderprofielen klad- plak- en krasvandalisme. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bracke, S. (2005) . Dood en vernieling van Azië tot Afrika. [Video]. Brussel: VRT.

Bradford, J. & Dimock, J. (1986). A comparative study of adolescents and adults who willfully set fires. Psychiatric Journal of the University of Ottawa, 11, 228-234.

Brobet, S. (1988). Vandalisme en preventie. Leuven: s.n. Brugge: Die Keure.

BRT Nieuwsdienst (Prod.) & Panorama (Reg.). (1990). Wij amuseren ons kapot [video].
Brussel: Panorama.

BRT Nieuwsdienst. (Prod.) & Panorama (Reg.). (1990). Wij amuseren ons kapot. [video]. Brussel: Panorama.

BRT Nieuwsdienst. (1989). Een spoor van vernieling [TV-uitzending].

Bruinsma, J. (1991). Leeftijdgenoten en de criminaliteit van jongeren. Jeugd en samenleving., jrg. 21, nr. 1; p. 15-25. Brussel: VUBpress.

Burssens, D. (2007). Criminaliteit bij jongeren en jongvolwassenen in Vlaanderen. Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk., Jrg. 18 nr. 4, p. 9-13

Buytendijk, F.J.J. (1966). Jeugd in protest? Antwerpen: Paul Brand.