A

Abraham, M. e.a. Tekenen van leven, graffiti: een internationale verkenning van het veld en de methodieken om ongewenste uitingen te bestrijden. DSP-groep.

Acht (Prod.) & Acht (Reg.). (2012). Vigilante vigilante: the battle for expression [video]. Antwerpen:Acht.

Acuut. (2015). In Dikke Van Dale. Geraadpleegd op 12 november 2015, van http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=acuut&lang=nn#.VmlY7_nhDIU.

Adriaenssen, A. (2013, februari 8). Publieke ernstpercepties van criminaliteit en het verband met mediagebruik: Theoretisch kader en onderzoeksopzet. Gent: Auteur.

ADH. (9 maart 1999). Gemengd nieuws. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via http://academic.gopress.be/nl/search-article

Advies- en Onderzoeksgroep Beke. (2006). Veiligheidsbeleving: op zoek naar de beïnvloedende factoren.

Aerts, N. (2007). Zinloos geweld: een vergelijking van drie geweldsdelicten. K.U.Leuven. Faculteit Rechtsgeleerdheid

Aertsen A. (g.d). Criminaliteit van Marokkaanse en Turkse tweede generatie-jongeren gezien vanuit psychosociaal standpunt. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Aertsen, I.; Garsse, L. (1996). Tussen dader en slachtoffer: bemiddeling in de praktijk (Onderzoeksrapport herstelbemiddeling periode 1/11/1994- 31/12/1995). Den Haag: Ministerie van Justitie.

American Psychiatric Association (1980). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (3rd ed.). Washington D.C.

American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (3rd ed. rev.). Washington D.C.

American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4th ed.). Washington D.C.

ANOVA. (2015). In SPSS Handboek. Geraadpleegd op 26 november 2015, van http://www.spsshandboek.nl/anova-analysis-of-variance/

Ansem, W. (2012). Preventie van problematisch GHB gebruik onder hangjongeren en Òsssssssthuisgebruikers. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 2012, Vol.90(6), pp.347-348

Armstrong, G. (1998). ‘Football hooligans: knowing the score.’ Oxford: Berg Publisher Ltd.

Arnett, J. J. (1996). Sensation seeking, aggressiveness and adolescent reckless behaviour. Personality and Individual Differences, 20, 693–702.

Artikel 453 van het Koninklijk besluit tot bepaling van gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot tweehonderd euro wordt gestraft hij die zich schuldig maakt aan grafschennis. (01 januari 2002). Belgisch Strafwetboek.

Artikel 523 van het Koninklijk besluit tot bepaling van vernieling van een machine, die aan een ander toebehoort en bestemd is voor voortbrenging, omzetting of verdeling van drijfkracht of voor het verbruik ervan voor andere dan louter huishoudelijke doeleinden, wordt veroordeeld tot gevangenisstraf van vijftien dagen tot drie jaar en tot geldboete van vijfhonderd euro. (01 januari 2002). Belgisch Strafwetboek.

Artikel 526 van het Koninklijk besluit tot bepaling van gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van zesentwintig tot vijfhonderd euro wordt gestraft hij die vernielt, neerhaalt, verminkt of beschadigt. (01 januari 2002). Belgisch Strafwetboek.

Artikel 528 van het Koninklijk besluit tot bepaling van elke vernieling en elke beschadiging van andermans roerende eigendommen, gepleegd met behulp van geweld of bedreiging, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro of met een van die straffen alleen. (01 januari 2002). Belgisch Strafwetboek.

Artikel 532 van het Koninklijk besluit tot bepaling van doodslag om de vernieling of de beschadiging te vergemakkelijken of om de straffeloosheid ervan te verzekeren, wordt gestraft met levenslange opsluiting. (11 augustus 1996). Belgisch Strafwetboek.

AVE. (2014, november 11). Hoewel De Lijn bespaart, wil Ben Weyts lederen zetels in tram en bus. Opgeroepen op 17 december 2015, van http://www.knack.be/nieuws/belgie/hoewel-de-lijn-bespaart-wil-ben-weyts-lederen-zetels-in-tram-en-bus/article-normal-512733.html